Nominasjonsmøte

Drammen Venstre avholder onsdag 20. oktober et felles program og nominasjonsmøte

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Program og nominasjonsmøte for Drammen Venstre.
Onsdag 20. oktober kl. 19-21.00
På Akademiet Videregående skole, Sundland i Drammen
Adresse: Skogliveien 4, 3047 Drammen, inngang C

Del 1 av møtet forbeholdes programbehandling
Vi har i lengre tid jobbet med programmet og er nå klar med et andreutkast, dette er et utkast med noen store hull vi håper du som medlem kan hjelpe oss å fylle med tanker og ideér.
Du har nå en gylden anledning til å være med å påvirke Drammen Venstres politikk for de neste fire årene. Programmet vil bli endelig votert over på et senere medlemsmøte.
Del 2 av møtet forbeholdes nominasjon
Nominasjonskomiteén har lagt frem sitt forslag til valgliste for kommunevalget i 2011. Listen skal voteres over på dette møtet og det er møtets deltagere som tilslutt bestemmer listas rekkefølge og innhold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**