Nå er svømmehall viktigst

Svømmehall-tilbudet i Frogn holder ikke, skriver Venstres Erik Lundeby i et innlegg i Amta 21.10.2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Venstre ønsker Drøbaksbad nå, gjerne badeland som i Asker

Venstre ønsker Drøbaksbad nå, gjerne badeland som i Asker
Foto: Lene Haug (Aktiv i Oslo – flickr – ikke-kommersiel

Venstre foreslo i utvalgsbehandlingen i oktober 2010 at Rådmannens planer for nye helsebygg skulle utsettes, slik at det ble økonomisk handlingsrom til å gi borgerne i Frogn en svømmehall/badeland, slik de lenge har ønsket.

-Nå må dette behovet møtes, sier han. Vi har for dårlig tilbud til skolesvømming, og vi har et fritidsbad som er åpent for hele befolkningen bare to timer i uken. Både når det gjelder terapi- og treningsbruk bør også kapasiteten være vesentlig større.

Amta spør på lederplass 18.10.2010 om Venstre har gjort en taktisk tabbe ved å sette svømmehall opp mot Helsebygg B.

-Hva med å spørre hvilke alternativer andre partier har til å finansiere svømmehallen? svarer Lundeby i innlegget.

Svømmehallen har stått øverst på borgernes ønskeliste lenge. Den ble nedprioritert for et tiår siden. I stedet ble det bygget to nye helsebygg på Ullerud. Rådmannen vil ha det tredje helsebygget til 200 millioner nå, det fjerde til 150 millioner om seks år og 150 omsorgsboliger til 200-300 millioner i mellomtiden.

Etter Venstres skjønn er det forsvarlig å skyve investeringene i helsesektoren noen år frem i tid, til behovene er der. Helsebygg B innebærer bare en kraftig utvidelse av kontorer og arealer i forhold til dagens nivå, men ikke flere sykehjemsplasser!

-Vi er i denne omgang tilfreds med at Helsebygg B sendes tilbake til rådmannen sier Lundeby. Da kan prosjektet ses i sammenheng med skisseprosjektet for svømmehall som kommer senere i høst.

Skisseprosjektet for badeanlegg skal behandles senere i høst, og det må da vurderes om det skal bygges en enkel svømmehall eller et badeland med mer variert tilbud. Da kan også samarbeid med andre kommuner, inntektsgivende arealer eller engasjement av frivillige organisasjoner i driften vurderes for å kutte investerings- og driftskostnader. Venstre har ikke noe imot om det kan finnes løsninger som gjør at det blir plass til både svømmehall og to nye helsebygg i samme tiår.

-Men så lenge dette kinderegget ikke er lagt, må vi tørre å ta prioriteringsdebatten, sier Lundeby. Venstre prioriterer svømmehall nå.

Les innlegget her…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**