Lindstøl fikk positivt vedtak om brygge i Sørfjorden

Anført av Harald A. Eriksen (H) gikk de borgerlige partiene inn for at Henrik V. Lindstøl og Marianne Lindstøl fikk medhold i sin klage om etablere en mindre brygge på sin eiendom i Sørfjorden. Med 5 mot 1 stemme fra AP (Rødt stilte ikke med representant i HU – derav 6 stemmer) gikk HU for plan, miljø og tekniske tjenester inn for å etterkomme klagen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Stian Lund (V) gikk inn for at Henrik og Marianne Lindstøl skulle få etablere brygge på egen eiendom i Sørfjorden.

Stian Lund (V) gikk inn for at Henrik og Marianne Lindstøl skulle få etablere brygge på egen eiendom i Sørfjorden.
Foto: Jan Einar Henriksen

Saken sendes nå til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. I en annen bryggesak i Sørfjorden gikk flertallet bestående av de borgerlige partiene inn for at ytteeieren kunne beholde bryggen slik den hadde vært i mer enn 20 år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**