Fremskrittpartiets miljøspillfekteri

Stortingsrepresentant Henning Skumsvoll fra Frp hadde 23. oktober et leserinnlegg i Fædrelandsvennen som var egnet til å skape forvirring om partiets ønske om å satse på havvindmøller. Dette tilsvaret fra Agder Venstres Stein Inge Dahn ble trykket i Fædrelandsvennen 26. oktober:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Etter å ha vært utsatt for et sterkt press fra bl.a. Venstre gjennom mange år, ser det omsider ut til at den rødgrønne regjeringen innser at det er fornuftig av Norge å satse på utvikling av de enorme vindkraftressursene som finnes i havområdene våre. I forslaget til statsbudsjett for neste år, har regjeringen satt av 40 millioner kroner til å utvikle fornybar energiproduksjon til havs.

Klima, miljø, vindmøller

Dette må kanskje kunne sies å være et vendepunkt, men det var allikevel ikke overraskende at en slik beskjeden satsing ville bli møtt med kritikk. Miljøbevegelsen Bellona var da også raskt ute og omtalte budsjettposten som alt for lite ambisiøs og "nærmest ubetydelig". Det er ikke vanskelig å være enig med Bellona i dette.

Mer besynderlig er det at FrP hiver seg på kritikken mot regjeringen. Stortingsrepresentant Henning Skumsvoll skriver i et leserinnlegg i Fædrelandsvennen 23. oktober at bevilgningen er alt for liten, og derfor "kun må ses på som et PR-fremstøt". Men etter å ha slaktet regjeringens vindmøllesatsing som alt for puslete, går Skumsvoll videre med å uttrykke sterk bekymring for hva satsing på kommersialisering av havvind vil medføre av subsidiebehov og kostnader for skattebetalerne.

Venstre er ikke redd for kommersialisering av fornybar energiutvikling! Tvert imot: Vi mener at kommersialisering er positivt, og at næringslivet og forskningsmiljøene må stimuleres

Agder Venstre ett fylke

til å satse på grønn teknologi. Her på Sørlandet har vi nok av gründere, teknologibedrifter og forskningsmiljø som ganske sikkert vil kunne innta en lederrolle i denne utviklingen. Landsdelens maritime kompetanse, våre offshoremiljø og våre gode havneressurser representerer det aller beste utgangspunkt. Dette er realkapital som formelig skriker etter bedre rammebetingelser for fremtidens maritime energisatsing. Her har Venstre på Agder mye større tiltro til vårt næringsliv, enn hva FrP åpenbart har. Sørlandets næringsklynger trenger støttespillere, ikke pessimistiske røster som roper at vår leverandørindustri allerede er forbigått.

Venstre var den fremste pådriveren på Stortinget for at klimaforliket ble så ambisiøst som det ble. FrP valgte å stille seg på gangen. Det skjedde etter at partiet hadde arrangert en "klimakonferanse", hvor eneste foredragsholder var en svensk professor i sveiseteknikk som latterliggjorde forskningsresultatene fra 2500 forskere i FNs klimapanel. Jeg beklager,

Stein Inge Dahn

stortingsrepresentant Skumsvoll; dine selvmotsigende utspill i leserinnlegget i Fædrelandsvennen fremstår mye mer som PR-fremstøt, enn hva regjeringens satsing på havvindmøller gjør.

Stein Inge Dahn
Landsstyremedlem Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**