Bystyret satte grensen ved 750 m2 på Østebø

Det ble mye snakk om tillatt antall kvadratmeter bruttoareal for etablering av nye forretninger på Østebø da bystyret behandlet høringsuttalelsen til fylkesplan om senteretablering i Aust Agder. Etter en lang diskusjon endte bystyrets flertall opp med å vedta at rammen skulle settes til 750 m2, identisk med det forslag administrasjon opprinnelig fremmet for HU for plan, miljø ot tekniske tjenester.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Willy Thorsen (V) uttrykte skepsis mot å etablere detaljhandel på Østebø, men stemte for flertallets forslag.

Willy Thorsen (V) uttrykte skepsis mot å etablere detaljhandel på Østebø, men stemte for flertallets forslag.
Foto: Jan Kløvstad

Forøvrig ble forslaget fra HU for plan, miljø og tekniske tjenester vedtatt. Det samme gjorde et tilleggsforslag fra ordføreren som uttrykte bekymring for at de store sentrene langs E 18 skulle etablere seg på bekostning av de mindre historiske bysentrene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**