Leder i Rødt mente kultursjef ville fremstå som vingeklippet

Da bystyret torsdag behandlet ny administrativ struktur for Risør kommune, gikk leder i Rødt Daniel Glaser meget langt da han fremmet forslag om at kultursjefen burde bli leder for Kulturenheten. Alt for langt mente flere. Glaser pekte også på at kultursjefen i dag var direkte underlagt rådmannen i stab, noe rådmannen fant å måtte korrigere, idet han fra talerstolen opplyste at Glaser tok feil da kultursjefen i dagens modell var ansatt i enhet for plan og utvikling, som hadde egen enhetsleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Lite fundert forslag fra Leder i Risør Rødt

Lite fundert forslag fra Leder i Risør Rødt

Daniel Glaser (R) mente kultursjefen bl.a. ville fremstå som vingeklippet (og benyttet flere uttalelser som ble oppfattet som meget negative) dersom hun ville bli plassert i egen avdeling under enhet for kultur slik det fremkom i forslaget til ny administrativ organisasjon for Risør kommune.

Glaser mente enhetsleder for Kultur også burde være kultursjef, og det virket uklart om Glaser fra talerstolen ville avsette enhetsleder Eva Christensen og la kultursjefen overta som enhetsleder, eller om han mente enhetsleder Eva Christensen også skulle overta som kultursjef, og dermed avsatte kultursjefen.

Leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen reagerte spontant på Glasers utspill og mente det var utrolig at Glaser kom med slike utsagn fra bystyrets talerstol uten å tenke over hva det medførte for de ansatte det gjaldt. Slik jeg oppfattet Glaser, levnet han ikke dagens kultursjef noen mulighet til å kunne fortsette i stillingen dersom hun ikke samtidig ble enhetsleder, og det er jo intet mindre enn sensasjonelt fra leder i Risør Rødt, avslutter Henriksen.

Høyres gruppeleder Kjell MacDonald reagerte også på Rødt-lederens uttalelser og ba ham trekke forslaget, noe Glaser ikke ønsket. Ordføreren på sin side ba om et gruppemøte, slik at de i Rødt kunne diskutere saken.

Daniel Glasers forslag falt senere mot Glasers ene stemme!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**