Ny politisk organisering i Risør utsatt

Bystyrets flertall fikk torsdag inn for å utsette behandlingen av den politiske organisering i Risør kommune. Et flertall på 19 ønsket å utsette hele saken, mens et mindretall på 11 ønsket å fastsette et fremtidig antall bystyremdlemmer løsrevet fra den politiske organiseringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Steinar Gundersen (V) var med i ad hoc utvalget, men foreslo at behandlingen ble utsatt for å få en bedre forankring i de politiske partiene

Steinar Gundersen (V) var med i ad hoc utvalget, men foreslo at behandlingen ble utsatt for å få en bedre forankring i de politiske partiene
Foto: Jan Kløvstad

Bakgrunn for utsettelsesforslaget var at det utarbeide forslag ikke var tilstekkelig godt behandlet i de ulike partigruppene.

Innstillingen fra formannskapet lød å 25 representanter og en kommunestyrekomitémodell i motsetning til dagens bystyre som har 31 medlemmer og en hovedutvagsmodell.

Jeg mener det er gjort et godt stykke arbeid i prosjektgruppen, men har samtidig forståelse for at enkelte partier ikke har gjennomført en fullgodintern behandling av saken i egen partigruppe. Fpr å sikre en god forankring i alle politiske partigrupper synes jeg det er korrekt å utsette hele saken og se antall bystyrerepresentanter opp mot organiseringen sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen i en kommentar til utsettelsen.

Forutsetningen er imidlertid at bystyret innen 31.12.2010 må bestemme seg for antall bystyrerepresentanter slik at dette kan bli gjort gjeldende for kommende valgperiode,

Henriksen mener også at kravet om full gjennomgående representasjon må endres fra en skal regel til en bør regel. Det er først da vi får en reell mulighet til å få med flere i det praktiske politiske arbeidet og øke antallet politisk aktive personer som blir med i den demokratiske prosessen politisk representsjon. Forslaget ble imidlertid ikke fremmet idet saken ble vedtatt utsatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**