Formannskapsmøtet 2.11.2010 avlyses

Ordføreren melder at tirsdagens formannskapsmøte avlyses pga mangel på saker til behandling. Neste møte blir dermed tirsdag 23.11.2010 kl 1200 og da står budsjett 2011 på sakskartet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Vi hadde en åpen og god dialog med administrasjon under årets budsjettsamling på Lyngørporten.

Vi hadde en åpen og god dialog med administrasjon under årets budsjettsamling på Lyngørporten.

Torsdag 4.11.2010 kl 1800 vil rådmannen fremlegge sitt budsjettforslag 2011 til bystyret.

Risør Venstre inviterer alle til å komme med innspill og kommentarer til budsjettforslaget og da helst innen 15.11. slik at vi kan diskutere budsjettet og alle innspillene på vårt medlemsmøte mandag 15.11.2010 kl 1730.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**