Skolerer tillitsvalgte og listekandidater

Venstrefolk fra Buskerud, Telemark og Vestfold møttes på Kongsberg i helgen for å bli enda bedre rustet foran kommune- og fylkestingsvalget i 2011. Det var regn og gråvær ute, men inne var det stort engasjement.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Noen var ferske og andre drevne i politikken og alle deltok i skoleringsprogrammet "Lokalpolitisk nettverk" som samlet hele 55 deltagere.

 Bjørn Lindvig på sitt første LPN.

Bjørn Lindvig på sitt første LPN.
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Fra Hurum deltok Bjørn Lindvig og Gunn-Torill Homme Mathisen. Geir Stave og Jack Nygård måtte dessverre melde forfall denne gangen, men kommer sterkere tilbake.
— Et svært godt kurs, mente en entusiastisk Bjørn Lindvig.
Neste kurssamling blir i mars.

Hovedtema denne gangen var Venstres miljø- og velferdspolitikk. Mediearbeid og lokale nettsider sto også på agendaen. Arve Nesthorne snakket om om lokale miljøutfordringer i regionen: Hva kan politikere og det offentlige gjøre for å legge til rette for introduksjon/økt bruk av fornybar energi?
Gunn-Torill Homme Mathisen fra Hurum Venstre underviste og demonstrerte hvordan man enkelt publiserer og lager oppslag på nettsidene.

Møteledere var generalsekretær i Venstre Terje Breivik og Geir Olsen som er politisk rådgiver på Stortinget (innen finans, næring, arbeid og sosial). Fredag kveld deltok dessuten Odd Einar Dørum, listestillingsgeneral (framfor valget 2011) og ordførerkandidat for Venstre i Oslo.

Hovedarbeidsform på samlingen var gruppearbeid og mange nyttige politiske diskusjoner fant sted. Det foregikk også aktiv planlegging av valgkampen framover vinteren.

Gruppearbeid, LPN: Bjørn Lindvig (Hurum) og Ellen Mikkelrud (Ål).

Gruppearbeid, LPN: Bjørn Lindvig (Hurum) og Ellen Mikkelrud (Ål).
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Gruppearbeid, LPN: Thorleif Dalseide (Ål), Tore Hogstad, Christian Behrens og Rebekka Borsch (alle R øyken).

Gruppearbeid, LPN: Thorleif Dalseide (Ål), Tore Hogstad, Christian Behrens og Rebekka Borsch (alle R øyken).
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**