Fortetting og bruk av loft i fokus for Risør sentrum

Riksantikvaren stiller med 2 av sine arkitekter ved et møte med Risør kommune torsdag 4.11.2010. Fra Risør stiller administrasjon og politiske representanter og foruten innspill om allerede vedtatte reguleringsplaner er det ønskelig å bruke riksantikvarens kompetanse til å se på mulig fortetting i Risør sentrum, herunder bruk av de gamle tørkeloftene i bygårdene rundt havna.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Riksantikvarens kompetanse bør benyttes for å få til økt bruk av sentrumsgårder og bakgårder

Riksantikvarens kompetanse bør benyttes for å få til økt bruk av sentrumsgårder og bakgårder
Foto: Jan Einar Henriksen

Jeg synes det virker noe underlig å benytte riksantikvarens arkitekter på vedtatte reguleringsplaner, men er helt åpen for at arkitektene skal ha en god dialog med utbyggernes arkitekter i den grad de ønsker det sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen.

Jeg synes Risør kommune best kan benytte riksantikvarens kompetanse til å se på mulige måter å foreta fortetting og bruk av loftsrom og bakgårder i Risør sentrum og Mortensenkvartalets potensiale er i den anledning viktig mener Henriksen, som også håper på en tilbakemelding om bruk av takvinduer mm.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**