Venstre sier: Legg ned pelsdynæringen

Nok er nok.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Dessverre er det blitt slik at vi hvert år får dokumentert sterkt kritikkverdige forhold i pelsdyrnæringen. Ingen kan være uberørt av de bildene som vises på TV og i aviser. Dette skjer selv om næringen hver gang lover at de skal ta tak for å få fjerne den mishandlingen av dyr som blir dokumentert. Vi i Venstre mener at næringen har fått mange nok sjanser nå, og sier at det er på tide å forby pelsdyrhold. Det er tre grunner til dette.

Pelsdyr i bur

Foto: NRK

For det første er det den dokumentasjonen vi nå ser av en næring hvor mange aktører driver på tvers av regler og forskrifter.
For det andre er det en generell skepsis til oppdrett av pelsdyr i bur. Når generalsekretæren i Norsk Veterinærforbund Hans Petter Bugge uttaler på Dasnytt 18 at det er nærmest umulig å drive et verdig dyrehold med pelsdyr i små bur, så er det et argument i seg selv for å legge ned driften.
For det tredje er det i dag lovlig å drive pelsdyroppdrett, men det må være lov å stille spørsmål ved etikken i å ale opp dyr kun for å bruke pelsen deres til klær.

Til slutt kan vi også stille spørsmål ved om det er riktig å bruke 50 millioner av felleskapets penger til å oppretholde en næring som det hefter så mye ved som pelsdyrnæringen. Vi i Venstre vil heller at disse midlene brukes til å skape nye og bærekraftige arbeidsplasser i distriktene.

Arnt Gunnar Tønnessen,
leder i Agder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**