Løper Rådmannen ærend for Arbeiderpartiet?

Den siste tide har det vært diskutert frem og tilbake om skolestrukturen i Råde kommune. Forslag om bygging av nye skoler, sammenslåing av skoler eller flikking på de nåværende skolene har vært diskutert opp og i mente. Under siste kommunestyremøte ble konklusjonen at man måtte utrede mere og at man derfor antakelig ikke kommer til noen konklusjon før til neste høst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Fra mitt ståsted

Foto: Roar Sollied

Forslaget som ble diskutert under siste kommunestyremøte kom fra den såkalte"Plangruppen for skolebruksplanen". Plangruppen består av rektorene og representanter fra samarbeidsutvalgene ved Karlshus og Spetalen skoler, og elevrepresentanter og tillitsvalgte fra de to skolene. At denne plangruppen ikke har med representanter fra ungdomsskolen er underlig i og med at ungdomsskolen i høyeste grad kan bli påvirket av skolebruksplanen dersom kommunestyret bestemmer seg for å gå for løsningen med to 1-10-skoler, men det er en annen diskusjon.

At Råde Arbeiderparti er for å bygge en ny 1-7-skole i Saltnes er allment kjent, både gjennom at de flagget denne saken i kommunestyremøtet og gjennom leserbrev og oppslag i lokalpressen i for- og etterkant av møtet. Råde Venstre er enige med Arbeiderpartiet at man skal bygge en ny skole i Saltnes, men vi er veldig opptatte av at dette skal skje demokratisk og ryddig.

AP ble nedstemt i kommunestyret – et kommunestyre som mer eller mindre følger Plangruppen for skolebruksplanens anbefalinger. Men Rådmannen i Råde, Morten Svagård vet råd; når Ap ikke får igjennom sitt forslag prøver han nå alternative løsninger da de demokratiske prosessene ikke gir de resultatene AP vil ha; han foreslår til torsdagens kommunestyremøte å UTVIDE Plangruppen med tre representanter; fagansvarlig Saltnes Barnehage, en representant for Råde Idrettsråd og en representant for Nærmiljøutvalget i Saltnes. Dette medfører at Karlshus vil sitte med fire representanter i Plangruppen, mens Spetalen/Saltnes vil sitte med seks dersom kommunestyret vedtar forslaget. Rådmannen har dermed med et pennestrøk gjort om en demokratisk sammensatt Plangruppe til at den består av et flertall som naturlig nok vil nyte godt av et flertall for Arbeiderpartiets forslag! Dette lukter det vondt av.

Vi vil igjen understreke at Råde Venstre er enig med Råde Arbeiderparti i saken om ny skole i Saltnes (vi vil aller helst en 1-10-skole), men det skal skje med åpne kort og demokratisk, og ikke gjennom konkelimonke som dette.

Christian Holstad Lilleng
Leder Råde Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**