Samlet til fylkesråd

Buskerud Venstres lokallagsledere og fylkestingsgruppa møttes 6. november til fylkesråd i Fylkeshuset i Drammen. Fylkesbudsjett og valgkampinnspill fra nestleder i Venstre, Ola Elvestuen, sto på agendaen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Fylkesleder Rebekka Borsch ønsket velkommen.

 Det er nødvendig med noe strammere prioritering av investeringer og satsningsområder, mener fylkesrådmannen.

Det er nødvendig med noe strammere prioritering av investeringer og satsningsområder, mener fylkesrådmannen.
Foto: Microsoft

Per Øystein Bentstuen, økonomirådgiver og budsjettleder i Buskerud Fylkeskommune, orienterte de frammøtte om Buskerud Fylkeskommunens budsjett for 2011 og handlingsprogram 2011-2014.
Se presentasjon av fylkesrådmannens forslag her (Powerpoint).

Det må kuttes 60 millioner i 2011. Driftsutgiftene må ned for at Fylkeskommunen skal klare de planlagte investeringene og satsingen på vei og skole.

Etter å ha overtatt ansvaret for alle fylkesveiene fra Staten – uten at det fulgte penger med – har fylkeskommunen nå 1800 km fylkesveier som skal ivaretas. I fylkesmannens forslag til budsjett for 2011 er det lagt inn 171 436 millioner kroner til fylkesveiene.
Man hadde trengt 2,5 milliarder for å oppfylle Statens krav til norm for fylkesveier.

Gruppeleder og fylkesvaraordfører for Venstre, Runolv Stegane, snakket om den politiske prosessen fram mot endelig budsjettvedtak. Budsjettet blir behandlet og vedtatt i fylkestinget 9. desember. Han informerte også om bakgrunnen for at Venstre fikk de øvrige partiene med på å ikke legge ned medielinjene ved de videregående skolene i Buskerud. Les mer.

Ola Elvestuen har hodet i skyene og beina på jorda.

Ola Elvestuen har hodet i skyene og beina på jorda.
Foto: Caroline Roka

Til stede på møtet var også Ola Elvestuen, nestleder i Venstre, kom kom med mange nyttige innspill under sitt innlegg om hvordan Venstre skal gjøre et best mulig valg i 2011.

Elvestuen mente at Venstre er en bedre rustet organisasjon enn foran forrige lokalvalg. Venstre er et parti med vekst i medlemsmassen. – Målet for 2010 er 8500 betalende medlemmer og det skal vi greie, sa Elvestuen.

Når det gjelder listestilling er målet 300 rene Venstrelister – det er viktig å holde bredden over hele landet. De politiske hovedsaksområdene er de samme som ved siste valg: Miljø, skole, sosialt ansvar, småbedrifter og kultur.

– Venstre er et parti som gjennomfører, understreket Elvestuen, når vi sier noe, så er det for å gjøre det. Han minnet om at en venstrepolitiker skal ha hodet i skyene og beina på jorda – være ideologisk, men samtidig realistisk.

Elvestuen var også innom kommunestruktur: Skal det skje en endring i kommunestrukturen i Norge, så må det komme flere oppgaver fra Staten nedover til kommunene. Dette er en helt klar forutsetning for Venstre, sa Venstres nestleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**