Debatt om kommunens budsjett og handlingsplan

Mandag 8. november skal Venstres kommunestyregruppe diskutere rådmannens forslag til budsjett for 2011 samt økonomi- og handlingsplan 2011-2014, og hvilke prioriteringer Røyken Venstre ønsker med budsjett og handlingsplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Lommebok, penger

Foto: Microsoft

Har du innspill til budsjettdebatten, send dem til [email protected] og [email protected] innen mandag kl. 18:00.

Møtet er åpent for alle medlemmer og finner sted på Røyken rådhus kl. 18.30.

Velkommen til debatt og innspill!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**