Ja til kunstsenter på Strømsø

Omdømmeprosjektet brer om seg og vi kan lese at Drammenserne blir stadig mer patriotiske på vegne av egen by. Innleder Ståle Sørensen i sitt siste innlegg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det trykkes store annonser i landets største aviser for å lokke til seg privat næringsliv. "Det er snart flere gaseller i Drammen enn i Afrika" lyder annonsene. Med referanse til gasellebedrifter, små og mellomstore bedrifter som går overskudd og som har en eksplosiv vekst i omsetningen.
Uttalelsen faller selvfølgelig på sin egen urimelighet da det er flere gaseller i Afrika enn det er mennesker i Norge.

Strømsø skole Her ønsker Venstre et atelier og kunstsenter

Strømsø skole Her ønsker Venstre et atelier og kunstsenter
Foto: Arkiv

Vi i Venstre støtter omdømmeprosjektet, vi støtter de store byutviklingstrekkene i byen, men vi mener at vi paralellt må ha en plan for å skape kultur og næring i Drammen. Drammen skal være byen hvor nye tanker tenkes og nye bedrifter etableres. Drammen skal være en vital kulturby hvor kreative mennesker velger å bosette seg og utøve sin kulturnæring.

Vi i Venstre mener Drammen har mye å hente på å lokke til seg kunstnere, musikere, designere og scenekunstarbeidere. Gjennom et sterkt og vitalt kulturliv skapes grobunn for synergieffekter mot næringslivet og ulike koblinger mellom kultur og næring kan skapes.
Derfor ønsker vi å etablere et kunst og gründersenter i Strømsø gamle skole. Her kan kunstnerer leie rimelige verksteder, atelier eller øvningslokaler midt i sentrum. Tilbudet skal ikke være primært rettet mot kun byens egne kunstnere, men et tilbud som er så attraktivt at kreative mennesker flytter ut av Oslogryta for å bosette seg i Drammen og etablere sin virksomhet her.
Drammen har alle muligheter. Fortsatt er husvær såpass rimelig i byen at en treroms på Oslo Øst kan byttes mot en villa på Strømsøsiden. Oslos kunstnere sliter med tilgang til arbeidslokaler —dette kan vi tilby i Drammen uten store kommunale utgifter.
Andre byer har gjort det før oss med stor suksess, Trondheim var tidlig ute med Lademoen Kunstnerverksted, nå kommer Fredrikstad etter med kjempeprosjektet Hydrogenfabrikken.
All vellykket byutviklingspolitikk med formål transformasjom har basert seg på teorien om at først flytter den "kreative klasse" inn, så følger det kreative næringslivet og til slutt kommer de store etablerte bedriftene. Vi har sett det i bydeler i London og New York og vi har sett det i Oslo med blant annet Grünerløkka som eksempel.
Tiden er kommet for Kunstsenteret på Strømsø gamle skole.
Dette prosjektet vil skape en mer vital by og positive ringvirkninger for omdømme og næringsliv og det til prislappen tilsvarende hva en omdømmekampanje i landets største aviser koster.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**