Forsiktig framgang i meiningsmålingane for Venstre

Sunnmørsposten melder i dag om 4,7% for Venstre i landsomfattande måling, mens Senterpartiet har 4,5%, KrF 5,0 % og Sosialistisk Venstreparti tilbake 0,9%-poeng til 5,0%.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Her er heile målinga:

AP 25,8 (-2,9)
H 26,5 (+1,3)
Frp 25,1 (+0,7)
SV 5,1 (-0,9)
Krf 5,0 (+1,3)
V 4,7 (+1,0)
Sp 4,5 (-1,2)
R 1,6 (+0,3)
PP 0,6 (+0,6)
Andre 1,0 (-0,3)

Tendensen dei siste månadane er at Venstre går opp og ned, og har eit gjennomsnitt pr månad godt over sperregrensa på 4%. Senterpartiet og Sosialiistisk Venstreparti har jamnt fallande kurve, mens Kristeleg folkeparti kanskje er i ferd med å få eit løft etter at Knut Arild Hareide er lansert som komande partileiar. Om det var stortingsval i dag ville Venstre fått 8 mandat, truleg medrekna eit mandat i Vest-Agder som vi har hatt i dei aller fleste mplingane både før og etter stortingsvalet hausten 2009. Også Senterpartiet og Kristeleg folkeparti ville fått 8n mandat, og Sosialistisk Venstreparti 9.

Venstre hadde gjennomsnitt på l4,1% i oktober, til nå i november 4,4%. Til samanlikning er novembergjennomsnittet så langt 4,3% for Kristeleg folkeparti, 4,8% for Senterpartiet og 5,0% for Sosialistisk Venstreparti.

Dei tre store partia ser ut til å vere om lag jamnstore, men målingane sprikar mykje.

Jan Kløvstad
fylkessekretær

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**