Venstre ønsker ikke økt trafikk i krysset på Juvikflaten

I siste kommunestyremøte ble reguleringsplan 214 for Del av Rostaliene sluttbehandlet. Planen omfatter 44 boenheter og vil innebære økt trafikk i krysset med Rv 562 på Juvikflaten. Venstre argumenterte sterkt mot godkjenning av planen, men fikk bare Demokratenes ene stemme med seg ved voteringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

E18 bremsespor Brekka 1

Foto: Jan Kløvstad

Ola Dørum argumenterte med økte trafikkproblemer, bortfall av grøntareal i et sterkt utbygget områdeog manglende skolekapasitet da kommunestyret behandlet reguleringsplan 214. Krysset er allerede i dag er en eksponent for risikosport eller ørkesløs venting for beboere og næringsvirksomhet i området. Ved voteringen fikk en imidlertid kun følge av Per Roald Midtøy (Demokratene)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**