SV svikter Hurum videregående skole

Så gikk det som fryktet; SV svikter Hurum videregående skole og bryter den skriftlige politiske samarbeidsavtalen som ble inngått mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og SV etter valget i 2007. Et av punktene i denne avtalen var byggingen av Hurum videregående skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Hurum-elever må fortsatt humpe på bussen til andre kommuner for å få videregående utdanning.

Hurum-elever må fortsatt humpe på bussen til andre kommuner for å få videregående utdanning.
Foto: Microsoft

– Dette er å svikte velgerne og holde Hurums befolkning for narr, sier Geir Stave og Gunn-Torill Homme Mathisen i Hurum Venstre. Vi hadde i det lengste håpet at SV ville stå ved det hadde skrevet under på, men nei. Kan man overhodet stole på et parti som bryter skriftlige avtaler, spør de.

Det er nå kjent at SV sine representanter i fylkestinget ikke under noen omstendighet vil stemme for å bygge ny videregående skole i Hurum. De truer med å gå inn i et budsjettsamarbeid med opposisjonen i fylkestinget hvis det er det som må til for å stoppe planene for bygging av Hurum videregående skole. Dropp skolen, ellers blir det FrP/SV/KrF/Høyre budsjett for fylkeskommunen i valgåret 2011, er ultimatumet. For uten SVs stemmer ved behandlingen av fylkeskommunens budsjett, mister samarbeidspartiene flertallet i fylkestinget.

 Gunn-Torill Homme Mathisen og Geir Stave.

Gunn-Torill Homme Mathisen og Geir Stave.
Foto: Tove Kristiansen

– En videregående skole i Hurum vil bidra til å redusere frafall fra videregående skole for Hurum-elevene. En skole i nærmiljøet kunne vært tungen på vektskålen for å få mange til å satse på videre skolegang, mener Stave og Homme Mathisen. De legger også vekt på at skolen vil bidra til et samspill mellom skole, kulturliv, næringsliv og samfunnsliv.

– Det er knapt et år igjen til valget og vi regner med at velgerne gir SV svar på tiltale da. Så får vi se hva som skjer med styrkeforholdet i fylkestinget når kortene fordeles på nytt, sier venstrepolitikerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**