AP svikter de fattige

Aina Bondehagen setter søkelyset på fattigdomspolitikken i et velskrevet innlegg i AV 2.november. Venstres alternative statsbudsjett for inneværende år gir i stor grad svaret på de problemstillingene hun tar opp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Kultur og bolig

Foto: Sesselja Bigseth

Aina Bondehagen setter søkelyset på fattigdomspolitikken i et velskrevet innlegg i AV 2.november. Venstres alternative statsbudsjett for inneværende år gir i stor grad vært svaret på de problemstillingene hun tar opp.
Det er lett å slutte seg til beskrivelsen av både årsaksforhold og konsekvenser for de som rammes. Jeg stusser imidlertid betydelig over at det ikke er regjeringskvartalet som er adressat, men for alt jeg vet er gjerne kopi sendt til rette vedkommende. Regjeringen har sviktet, innsats har ikke vært prioritert og situasjonen er følgelig slik Bondehagen beskriver.
Det nytter lite å skylde på andre, regjeringen er nå inne i sitt sjette år og skulle hatt rimelig tid til å effektuere sin annonserte fattigdomsbekjempelse. Jeg minner om at partileder i SV før valget i 2005 uttrykte seg omtrent slik: "Fattigdommen i Norge kan fjernes med et pennestrøk om det bare er vilje til det!" Som finansminister de fire påfølgende årene var hun så nær pengesekken som det går an å komme. Da kan det ikke konkluderes på annet vis enn at viljen må ha manglet?
For fattigdomsbekjempelse krever at en er villig til å satse! I Venstre sitt alternative statsbudsjett ligger det inne vel 1,8 mrd kroner mer enn det som regjeringen bevilget. Denne økningen var mulig å få til, og en minner også om at totalrammen for statens utgifter i Venstre sitt forslag var lavere enn det regjeringen la opp til.
Velferdspolitisk har det viktigste området for Venstre vært arbeidet med å løfte flere barn og barnefamilier ut av fattigdom. En bedre ruspolitikk og forslag om en velferdsreform er også prioritert. Den største enkeltposten på dette området i vårt forslag er innføring og finansiering av nettopp fast minstenorm for sosialhjelpssatser fra 1.7.2010! Av andre tiltak nevner en her bare økte bevilgninger til rehabilitering, rusomsorg (herunder LAR) og økt prosentsats i minstefradraget i lønnsinntekt til 38 prosent.
Venstre for fattigdomsbekjempelse og Venstre for god velferdspolitikk. Interesserte finner dokumentasjon og mye spennende politikkskaping på nettet, www.venstre.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**