Sammen om Tofte

Mandag 8. november var det folkemøte om stedsutvikling på Tofte. Hele 101 personer hadde tatt turen til det gamle Folkets hus på Sødra Cell. Arrangør var stedsutviklings- prosjektet “Sammen om Tofte”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Dobbel regnbue på Tofte

Dobbel regnbue på Tofte
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Leder av styringsgruppa, ordfører Anne-Hilde Rese, ønsket alle velkommen og informerte om kommuneplanens mål og visjoner. Hun informerte også om hovedstrategiene og målene for stedsutvikling på Tofte. Les mer her.

Fire ungdommer fra Tofte underholdt med diabolo – sjonglering. Deretter fikk vi se flotte bilder fra Tofte tatt av elever ved Hurum ungdomsskole.

Vi fikk høre tanker om Tofte i dag og i framtida fra en nyinnflytter og en nyetablerer som begge var svært positive til sitt nye hjemsted. Toftes kvaliteter og muligheter ble gjennomgått av prosjektledelsen i PlanUrban som har oppdraget med å drive prosjektet framover.

Etter en pause med med kortreist mat, der nydelige epler, eplemost og eplekringle fra Eplegården på Storsand ble fortært, var det tid for gruppearbeid. De frammøtte ble inndelt i grupper og diskuterte ulike problemstillinger innen områdene næring, Toftesamfunnet,Tofte sentrum, trafikk og vei. Til slutt oppsummerte gruppene.

PlanUrban tar med seg innspillene i det videre arbeidet med stedsutvikling på Tofte.

Fakta
Hurum kommunestyre vedtok i desember å igangsette Stedsutviklingsprosjekt på Tofte. Prosjektet er igang og skal gå over 2 år, men mye er forutsatt skal avklares og skje allerede i år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**