Venstre: Fjern avgiften på personlige nødpeilesendere!

Når alvorlige ulykker inntreffer, har rask varsling av redningstjenesten vist seg å være helt avgjørende for å redde liv og begrense skadeomfanget. I dag finnes det teknologi som effektivt kan sørge for slik varsling, men i Norge er dette utstyret dessverre avgiftsbelagt. Venstre mener at den særnorske avgiften på personlige nødpeilesendere (PLB) er ufornuftig, og går inn for å fjerne den i partiets alternative forslag til statsbudsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


På Sørlandet har vi de siste årene hatt mange alvorlige drukningsulykker, som har fått fatalt utfall

PLB - Personlig nødpeilesender

fordi varslingen har vært for sen og for lite effektiv. Svært mange baserer seg på å varsle en eventuell nødsituasjon med mobiltelefon, noe som har store svakheter når forholdene er krevende.

I august skjedde det en forferdelig og dramatisk ulykke i Mandal, hvor fire unge danske turister druknet, samtidig som redningsskøyta var sendt ut til ulykkesstedet for å undersøke observasjoner om en kantret båt. Båten ble raskt funnet, men redningstjenesten forsto ikke at det var en nødsituasjon før et halvt døgn senere. De overlevende opplyste at de hadde gjort flere forsøk på å tilkalle hjelp med mobiltelefon og iPhone — men dette utstyret fungerte ikke på grunn av sjøvann. Hadde de hatt en nødpeilesender, ville de fire forulykkede ungdommene med all sannsynlighet ha overlevd.

Det har de siste årene skjedd en revolusjon i utviklingen av satellittbasert nødvarsling. Gjennom

COSPAS-SARSAT systemoversikt

internasjonalt samarbeid er det etablert et robust og omfattende nett av satellitter og jordstasjoner, som gjør det mulig å varsle om nød på en svært effektiv måte. Systemet fungerer veldig bra over hele jordkloden, uansett hvor man befinner seg på sjøen eller på land.

Samtidig er det skjedd en rivende utvikling av rimelige og gode nødpeilesendere som er beregnet for personlig bruk. For 3-4000 kr kan man anskaffe en slik nødpeilesender som er på størrelse med en mobiltelefon, og som funksjonerer robust under krevende miljøforhold (kulde, sjøvann m.v.). Slike personlige nødpeilesendere har vist seg å redde mange menneskeliv internasjonalt. Dessverre er utbredelsen alt for liten i Norge.

Personlige nødpeilesendere er like velegnet til bruk av jegere, skiløpere, hobbyfiskere, og alle andre friluftsmennesker som kan komme ut i en nødsituasjon. Slikt utstyr er også alt for lite utbredt blant fiskere, som har et av de mest farlige yrkene i landet vårt.

Venstre mener at myndighetene bør sørge for at utbredelsena av personlige nødpeilesendere blir større. Vi foreslår derfor å fjerne den ufornuftige særnorske årlige avgiftien som myndighetene i dag krever opp av brukerne av slikt utstyr. Avgiften for å få lov til å eie en pesonlig nødpeilesender er på kr 600 pr år, mens det i andre land som Sverige og USA er gratis. Men selv om avgiften foreslås fjernet, ønsker Venstre selvsagt ikke å endre på plikten til å registrere nødpeilesenderne hos Post- og teletilsynet.

Dag Vige
Stein Inge Dahn

Dette forslaget fra Venstre kommer etter initiativ fra de lokale sørlandspolitikerne Dag Vige fra Kristiansand og Stein Inge Dahn fra Mandal, som selv begge er friluftsmennesker som ofte ferdes på sjøen og i naturen. De tok saken opp direkte med partileder Trine Skei Grande.
"-Her har Venstre reagert raskt, og vi er vedlig fornøyd med at vårt initiativ nå tas opp videre i forbindelse med stortingsbehandlingen av statsbudsjettet", sier de to i en kommentar. "-En personlig nødpeilesender bør være årets beste julegavetips til alle som har en hummerfisker eller jaktinteressert i familien"

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**