Klager vedtaket om boliger på dyrka mark inn for Fylkesmannen

Venstre ønsker vedtaket fattet i kommunestyret 2.11.10 som godkjenner reguleringsplan for boliger på Folkestad gård på Kana, skal kjennes ugyldig og har derfor sendt klage til Fylkesmannen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Venstre mener vedtaket i kommunestyret er feil.

Venstre mener vedtaket i kommunestyret er feil.
Foto: Microsoft

I klagen heter det mellom annet:

… Venstre har prøvd å få kopi av vedtaket som Hurum kommune mener er fattet vedrørende omregulering av gården fra LNF-A-område til boligbebyggelse. Dette har vi ikke lykkes med. Vi har lett i arkivet på kommunehuset, men det har ikke vært noen dokumentasjon å oppdrive.

Rådmannen skriver i sin innstilling at vi ikke skal bry oss med gamle saker. Vi mener derimot at dette vedtaket er av en så viktig prinsipiell betydning at denne dokumentasjonen må frembringes…

Les hele klagen fra Hurum Venstre til Fylkesmannen her.

Les også Må ses i sammenheng i Røyken og Hurums Avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**