– Kommunens selskaper har miljøansvar, sier Dag Vige i interpellasjon

– Mener ordføreren at selskapene Kristiansand er eier/medeier i også har forpliktelser i forhold til kommunens egne satsingsområder, for eksempel miljø?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Kristiansand 12. november 2010

INTERPELLASJON
Til ordføreren

Dag Vige

Foto: Jan Kløvstad

fra Dag Vige, Venstre

Kommunens satsingsområder — kommunens selskaper

Kristiansand næringsselskap (KNAS) er 100 % eid av kommunen. Selskapet har et spesielt ansvar for å tilrettelegge næringsarealer slik at byen har tilgjengelige tomter når virksomheter ønsker å etablere seg.

I forbindelse med behandling av arealplan for Knutepunktkommunene (ATP-planen), har selskapet i høringsuttalelse gått inn for å legge ut et svært område av Borgeheia vest for Kjevik til fremtidig næringsområde, analogt med Sørlandsparken.

Nylige analyser viser at utbygging på Borgeheia fra et miljøståsted er svært ugunstig. Sammenliknet med Kvadraturen øker klimautslippene med 52 % per arbeidsplass.

Som kjent er "miljø" et av kommunens hovedsatsingsområder. I arbeidet med ATP-planen har det derfor vært et hovedpoeng å plassere nye næringsområder i tilnytning til kollektive transportårer.

Spørsmål til ordføreren:
– Mener ordføreren at selskapene Kristiansand er eier/medeier i også har forpliktelser i forhold til kommunens egne satsingsområder, for eksempel miljø?
– Hvis så er tilfelle, hvordan mener ordføreren en kan få til et større fokus på dette i selskapene?

Med hilsen
Dag Vige
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**