Kommunale AS’er – og kommunens miljøsatsing

Kristiansand næringsselskap KNAS vil utvikle en ny “Sørlandspark” på Borgeheia vest for Kjevik. Utbygging på Borgeheia er fra et miljøståsted svært ugunstig. Sammenliknet med Kvadraturen øker klimautslippene med 52 % per arbeidsplass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Dag Vige miljø

Foto: Stein Inge Dahn

Venstres Dag Vige er sterkt uenig i at et kommunalt eiet selskap skal gå på tvers av faginnstansene og foreslå utbygging i et område langt borte fra kollektivdekning. En utbygging på stedet bryter med kommunens klare vedtak om en miljøriktig utvikling av byen. Dessuten er der en rekke andre områder som kan tilrettelegges for næring.Venstre har levert interpellasjon til ordføreren:

Kristiansand næringsselskap (KNAS) er 100 % eid av kommunen. Selskapet har et spesielt ansvar for å tilrettelegge næringsarealer slik at byen har tilgjengelige tomter når virksomheter ønsker å etablere seg.
I forbindelse med behandling av arealplan for Knutepunktkommunene (ATP-planen), har selskapet i høringsuttalelse gått inn for å legge ut et svært område av Borgeheia vest for Kjevik til fremtidig næringsområde, analogt med Sørlandsparken.
Nylige analyser viser at utbygging på Borgeheia fra et miljøståsted er svært ugunstig. Sammenliknet med Kvadraturen øker klimautslippene med 52 % per arbeidsplass.
Som kjent er "miljø" et av kommunens hovedsatsingsområder. I arbeidet med ATP-planen har det derfor vært et hovedpoeng å plassere nye næringsområder i tilnytning til kollektive transportårer.
Spørsmål til ordføreren:
– Mener ordføreren at selskapene Kristiansand er eier/medeier i også har forpliktelser i forhold til kommunens egne satsingsområder, for eksempel miljø?
– Hvis så er tilfelle, hvordan mener ordføreren en kan få til et større fokus på dette i selskapene?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**