Råde Venstre krever gjennomgang av kriseberedskapen i Råde

Råde Venstre krever en ny gjennomgang av kriseberedskapen i Råde. De siste dagers kaos rundt e-coli-tilfellene i Råde, Oslo og Bærum viser med all tydelighet at kriseberedskapen i kommunen må gjennomgå kontinuerlige oppgraderinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Kroppen

Foto: Microsoft

E-coli-utbruddet avslørte forskjellige kriseberedskapsplaner i de tre berørte kommunene, for mens det var full åpenhet i Oslo og Bærum var det masse hemmelighetskremmerier i Råde. I Oslo og Bærum gikk de raskt ut med plass og tid, men i Råde fikk ikke de berørte vite noe før etter flere dager.

Begrunnelsen for hemmeligholdelsen var at de ikke ville skape panikk, men siden ryktene går så raskt i ei lita bygd som Råde, blir spekulasjonene større og villere enn de ville blitt dersom man hadde vært helt åpne fra første stund. Når e-coli-tilfellet i tillegg kom i en barnehage sier det seg selv at det ble mange nervøse og urolige hjem rundt omkring i Råde i og med at man ikke fikk noen informasjon om dette smittet mennesker i mellom eller ikke.

Hele denne hendelsen viser at man ikke kan hvile på gamle planer, men at man hele tiden må oppdatere de man har. Råde Venstre krever at Råde kommune gjennomgår de ulike beredskapsplanene og blant annet oppdaterer de til også å passe dagens informasjonssamfunn.

Christian Holstad Lilleng
Råde Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**