Venstre på offensiven

Hamarøy Venstre hadde stand i Hamarøyhallen, Oppeid 13. november under arrangementet “Blankbygda shoppingsenter”. Rundt 40 næringsaktører deltok.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I den ordinære åpningstiden kunne besøkende oppleve kulturinnslag med sang, dans og musikk samt handle og drikke kaffe. Ved Venstres stand kunne man ved å besvare en del spørsmål, bli med i trekning av et medlemskap i

May Valle og Ninni Hamran

May Valle og Ninni Hamran
Foto: Tor Valle

Venstre. Om lag 30 deltok. Ninni Hamran fra Skutvik i Hamarøy gikk av med seieren. Ho var svært godt fornøyd med premien. Som stedlig bevis fikk ho overrakt et Venstre-skjorte.

Fra kl. 16.00 ledet Hamarøy Venstre v/May Valle et dialogmøte med næringsaktører. Her møttes 40-50 deltakere både næringsliv og annet samfunnsliv. Det ble innledningsvis redegjort for fylkestingssak "satsing på kulturnæringer i Nordland" ved plansjef Greta Johansen. Deretter fortalte en av grunderne Ruth Jensaas fra "RuthJDesign" om sin bedrift og hvilke utfordringer ho opplevde. En av de utfordringene forsamlingen mente kunne jobbes med tverrpolitisk er: Fritak for arbeidsgiveravgift for lærlinger og forenkling av revisjonsplikt/dokumentasjon for mindre bedrifter. Bevilgende myndigheter så som Innovasjon Norge med flere treffer ikke med sine regler bedrifter som er sesongbetonte — der man for eksempel kombinerer to aktiviteter. Forsamlingen ble oppfordret til å komme med innspill i oppfølgingssak i fylkestinget som skal belyse hvilke tiltak som bør iverksettes.

Med to nye Venstremedlemmer og flere som er i tenkeboksen, må vi si oss fornøyd også sette fra et organisatorisk synspunkt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**