Alternativt budsjett: Fem viktige grep for framtida

Venstre la i dag fram sitt alternative forslag til statsbudsjett for 2011. — Vi lanserer et budsjett som gjør Norge bedre rustet for framtida. En målrettet satsing på forskning og utdanning, på gründere og nye bedrifter, samt et økning i bevilgningene til jernbane og kollektivtransport, er hovedlinjen i Venstres budsjettforslag, sier leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Borghild Tenden og Trine Skei Grande

Borghild Tenden og Trine Skei Grande
Foto: Ingvild Boe Hornburg

Tydelige prioriteringer og markant politiske vilje til å prioritere framtida står sentralt i Venstres budsjettforslag.

Budsjettet har fem hovedprioriteringer:
1) En gjennomført satsing på flere arbeidsplasser, særlig i det nyskapende miljø- og klimavennlige næringslivet, kombinert med en målrettet satsing på å få flere i arbeid.
2) En kraftig og målrettet satsing på nyskaping, forskning og utdanning.
3) En gjennomgående styrking og satsing på miljø- og klimavennlige løsninger, spesielt innen jernbane, kollektivtransport og tiltak for å redusere de norske klimautslippene.
4) Fattigdomsbekjempelse; spesielt blant barn og unge.
5) Et langt mer miljøvennlig og "sunnere" skatte- og avgiftsopplegg.

Les mer, last ned Venstres alternative statsbudsjett eller se video.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**