Skoledebatt i Vennesla om frafall i videregående skole

Vennesla videregående skole inviterte i dag de forskjellige politiske partier til debatt om årsaker og tiltak i forhold til frafall i videregående skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Elevene ved Vennesla VGS stilte spørsmål og utfordret politikerne i panelet på hva de enkelte partiene vil gjøre for å motivere flere elever til å fullføre skolen.

Solveig Nilsen var utsending for Venstre. Hun var enig med de andre partiene i at det må gis plass til mer praktiske fag. Paneldeltagerne var også enige om å styrke rådgivningstjenesten slik at elevene får et bedre grunnlag til å velge riktig vei videre.

Solveig Nilsen i Oslo

Foto: Jan Kløvstad

Venstre vil gi mer valgfrihet i skolen: Det skal være mulig å velge mer praktiske fag og det må være mulighet for å velge bort teoretiske fag. Venstre lanserer også ideen om flere praksisfag allerede i ungdomsskolen.
I tillegg ønsker Venstre en satsing på læreren -en god lærer gir motivasjon og læreglede. Derfor vil vi gi lærere mulighet for lønnet etterutdanning.
Det vil også være viktig med flere lærlingplasser -derfor har Venstre foreslått å halvere arbeidsgiveravgiften på lærlinger for å gjøre lærlingkontrakter mer attraktive for bedriftene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**