Avlyser torsdagens bystyremøte

Fordi det kun er en sak på sakskartet til bystyremøtet torsdag 18. november er det besluttet at den utsettes til desembermøtet og at møtet i morgen avlyses. Dette fremgår av en e-post som i dag er sendt ut til bystyrets medlemmer og varamedlemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Varaordfører Jan Einar Henriksen (V) sendte tirsdag en henvendelse til ordfører og rådmann med spørsmål om ikke det bebudede bystyremøtet burde avlyses med utgangspunkt i at det kun var en sak på sakslisten og at denne saken lett kunne tas ved desembermøtets start.

Med en sak til behandling syntes jeg det var unødvendig bruk av mange bystyremedlemmer og ansattes tid til en sak som enkelt burde kunne tas i desembermøtet sier Jan Einar Henriksen i en kommentar til utsettelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**