6882 innbyggere i Risør pr 1.10.2010

Dermed er innbyggertallet i Risør redusert fra 6.894 pr 1.1.2010 til 6.882 innbyggere pr 1.10.2010 basert på tall fra SSB. Med kun 48 fødte og 57 døde i samme tidsperiode får Risør et fødselsoverskudd på -9 og med en netto innflytting på – 3 blir den totale befolkningsvekst i Risør – 12 hittil i 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Langt mellom barnefødsler i Risør

Langt mellom barnefødsler i Risør
Foto: Lars Ole Røed

Tallene fra SSB viser befolkningsveksten for kongeriket og mens det er rekordstor vekst om en ser landet under ett fremstår Risør med røde tall og det er svært bekymringsfullt.

Befolkningsveksten i nabokommunene Vegårshei (30), Gjerstad (21), Tvedestrand (17) Åmli (-23) og Risør (-12). Tilsvarende tall for Lillesand (213), Grimstad (340), Birkenes (65), Froland (91) og Arendal (457).

Når Risør også sliter på topp med et fødselsoverskudd på -9 og kun 48 fødte er det mange grunner til å gjøre radikale grep for å komme ut av dødvannet for Risørs del. Når tilsvarende tall for Lillesand er 59, og hele 114 fødte er fremtidsutsiktene for vår videregående skole absolutt et tema fremover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**