Drammen kan bli et elbileldorado

Vi i Venstre ønsker å gratulere Nofuel med en conseptstore for elbiler og andre elkjøretøy i Drammen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det holder ikke med politikere med store miljøambisjoner. Det er forbrukerne og næringslivet som til syvende og sist er bærebjelken i å transformere vår økonomi fra en fossil økonomi til en bærekraftig økonomi bygget på fornybar energi.De fleste store endringer i vår vestlige sivilisasjon er drevet frem av fremtidsrettede kapitalister i samarbeid med nytenkende politikere som vet å legge til rette for at det skal være mulig å tjene penger ved å endre verden i en positiv retning.

elbil på stand

Foto: Stine B. Osnes

Elbilteknologien er ikke klar for de helt store masser, selvom den er aktuell for mange, er prisene fortsatt høye og kjøretøyenes rekkevidde lav. Men noen ærefulle kapitalister går i bresjen, satser og baner vei for nye billigere og bedre produkter. Slik noen en gang satset på mobiltelefoner og datamaskiner før teknolgien var helt på plass slik i kjenner den idag.

elbilstand

Foto: Asgeir Osnes

Det handler om å skape et marked og legge til rette for nye næringer. Det handler også om å ta gevisnsten av ny teknologi tidligst mulig. De bedrifter som stillte seg om fra tradisjonell drift til IT-drevet drift tidlig på åtti og nittitallet var de som klarte seg best når IT revolusjon for alvor satte inn og tradisjonelle selskaper gikk dukken.
I Venstre ønsker vi å senke skattene for næringslivet, fjerne formuebeskatningen og øke skattefunnordninger —alt dette vil hjelpe Nofuel pionerene og andre næringspionerer.

Think elbil med Venstre-logo

Foto: Sigmund Tenden

Vi vil senke skatt på arbeid og øke skatt på miljøfiendtlig forbruk. Dette vil sørge for at vi tidligere tar de riktige økonomiske og samfunnsmessige beslutningen alle land innen tiår blir tvunget til å ta.
Det var Venstres samferdselsminister Torild Skogsholm som la til rette for verdens beste skatteregime for elbiler. Samt sørget for at elbiler nå kan kjøre i kollektivfeltet.
Nå ønsker vi Drammen å følge dette opp og med å innføre 10000 kroner i kommunal subsidie til alle Drammensere som bytter ut en fossilbil med en elbil. Vi vil at alle kommunale biler skal være elbiler innen 2015, der det ikke kan dokumenteres at elbil ikke er tilstrekkelig.
Vi vil etablere 100 kommunale ladepunkter for elbil innen 2014. I tillegg ønsker vi å avsette 5% av årlig utbytte fra EB til et fond som støtter initiativ for strømsparing, bruk av alternative energikilder og utskifting av biler. Fondet skal støtte både bedrifter og privatpersoner. Vi i Venstre vil at Drammen skal være pionér på å omstille vår teknologi til den elbilrevolusjon som vil komme innen få år.

Hvis Drammen Venstre hadde fått bestemme ville Drammen bli et elbileldorado.

Ståle Sørensen bystyrekandidat Drammen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**