Risør en røykefri kommune i 2012

Rådmannen anbefaler overfor AMU at det legges tlrette for røyking ved kommunale bygg kun skal foregå på anviste plasser. Det skal heller ikke foregå røyking i kommunale biler eller øvrig maskinpark og enhetslederne får oppgaven med å gjennomføre dette. AMU anbefaler også overfor bystyret at Risør rådhus skal bli røykfritt og ser dette som et skritt mot at Risør kommune skal bli røykfri kommune i 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Rådmannen ønsker at Risør kommune skal bli en røykfri kommune i 2012

Rådmannen ønsker at Risør kommune skal bli en røykfri kommune i 2012
Foto: Microsoft

Rådmann konkluderer bl.a med:
• Risør kommune skal bli en røykfri kommune i 2010
• Det innføres forbud mot røyking ved alle innganger til kommunale bygg, og i alle kommunale biler og maskinpark, både eiet og leiet
• Gjennomføring av røykeslutt-kurs for ansatte i Risør kommune
• Bystyret anmodes om å endre vedtak, slik at Risør rådhus blir røykfritt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**