Venstrelista i Hurum er klar

Hurum Venstre har valgt sine kandidater til neste års lokalvalg. – En liste full av meningssterke navn, toppet av en kvinne og to menn, som vil bidra til å løfte de politiske debattene i kommunestyret til de store høyder, også i neste periode, mener leder i nominasjonskomitèen, Marianne Arctander.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Valg 2011

Foto: valg.no

Som kjent ønsket ikke Marianne Arctander en topplassering denne gangen, men kommer kanskje tilbake ved valget i 2015. Som leder av nominasjonskomitèen har hun jobbet hardt for å få på plass en best mulig Venstreliste til det forestående valget. Med seg i nominasjonskomitèen har hun hatt Roy Heien, Finn Dale Iversen og Lisa Pettersen.

På nominasjonsmøtet i Fjordrestauranten i Sætre den 17. november skulle forslaget til liste debatteres. Resultatet var at 25 plasser fordelt uten dramatikk. De tre øverste på listen ble kumulert.

Toppkandidatene

Gunn-Torill Homme Mathisen

Gunn-Torill Homme Mathisen topper lista. Hun bor i Filtvet. Hun er utdannet sykepleier og jobber i Hjemmetjenesten i Hurum. Hun har allerede sittet i driftsutvalget i tre år og ser frem til en ny runde der. Hun har vært leder i Hurum Venstre siden 2006.

Geir Stave

Geir Stave på andre plass er fra Verket. Han jobber som daglig leder på Steinerskolen i Hurum. Han har sittet i kommunestyret, formannskapet og plan- og utviklingsutvalget i inneværende periode.

Bjørn Lindvig

Nytt navn i lokalpolitikken er Bjørn Lindvig, bosatt i Filtvet. Han er medlem av og har jobbet i Norges Naturvernforbund i en årrekke og har et sterkt miljøengasjement. Til daglig underviser han i realfag ved Hurum ungdomsskole på Tofte.

– Som de to andre, har Bjørn en uredd stemme og tør å tale der andre tier, sier Arctander.

Per Jaksland

Per Jaksland

Da nominasjonen var overstått, ble det servert både nydelig mat og et kulturelt innslag. Det kulturelle var det unggutten Per Jaksland fra Verket som sto for. Han underholdt forsamlingen med sang og gitarspill og høstet stor applaus for innsatsen.

Marianne Arctander, som nylig fylte år, fikk overrakt blomster som takk for innsatsen hittil.

Ettersom man befant seg i Sætre var det naturlig at man avsluttet møtet med en debatt om utviklingen i Sætre. Kommunestyret satte tidligere i år ned to arbeidsgrupper i forbindelse med regulering av Sætre øst og vest. Roy Heien (V) sitter i begge utvalgene. Han informerte om arbeidet i gruppene.

På nominasjonsmøtet ble Geir Stave valgt til førstekandidat. I ettertid har imidlertid han bedt om å bli satt på andreplassen på lista og Gunn-Torill Homme Mathisen rykket opp til førsteplassen.

VENSTRELISTE VED KOMMUNEVALGET I HURUM 2011

1. Gunn-Torill Homme Mathisen, Filtvet
2. Geir Stave, Verket
3. Bjørn Lindvig, Filtvet

4. Jack Engen Nygård, Sætre
5. Finn Dale Iversen, Kana
6. Merete Haug, Sætre
7. Mari Myhrene, Kana
8. Marit Nikolaisen, Sætre
9. Lisa Pettersen, Tofte
10. Roy Heien, Klokkarstua
11. Janne Hvitsand Solstad, Sætre
12. Petter Normann Pettersen, Filtvet
13. Turid Øi Ramnefjell, Sætre
14. Bent Luther, Sætre
15. Rune Sandseter, Klokkarstua
16. Sigrid Normann, Sætre
17. Nils Viktor Evensen, Sætre
18. Inger Johanne Pettersen, Filtvet
19. Christian Dyresen, Kana
20. Thomas Pettersen, Sætre
21. Marianne Arctander, Sætre
22. Per Mathisen, Filtvet
23. Morten Kaksrud, Filtvet
24. Hilde Brenna, Klokkarstua
25. Trond Høvik, Sætre

Jack Engen Nygård, Geir Stave, Gunn-Torill Homme Mathisen og Bjørn Lindvig

Jack Engen Nygård, Geir Stave, Gunn-Torill Homme Mathisen og Bjørn Lindvig
Foto: Per Mathisen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**