Venstre ba om egen sak om Kongegata

I siste OK-møte før jul ba Venstre om egen sak om Kongegt. 1 videre skjebne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I møtet ble OK-komiteen orientert om dagens bruk av Kongegt. 1.

Siri Einen

Kommunens administrasjon pekte på at det var ca. 50 brukere i mange aldere i musikkmiljøet. De kunne også fortelle at ca 20 brukte kafeen som er oppe to ganger i uken. Det ble åpent spørsmål om bruken tilsvarte politikernes ambisjoner for Kongegata. Veien videre ble foreslått.

Følg denne linken for å se forslaget.

Det var det i grunnen mange av politikerne som lurte på hva vi skulle gjøre videre og Venstre fikk enstemmig tilslutning fra alle partier om:
Saken utsettes til møte i Oppvekst- og kulturkomiteen i mars 2011 der forslag til veien videre for Kongegt 1 legges frem som egen sak.

trio - langt bilde
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**