Utbygging av Buviksvegen er viktig også for utviklingen av fiskerihavna

Det virker unektelig noe underlig når rødt og Arbeiderpartiet på den ene siden stiller seg undrende til utbedring av Buviksvegen og holder investeringen opp mot de svake gruppene (skole og omsorg) mens de samme partiene uten å blunke vil bruke 25-30 milloner kroner til utbedring av Risørhuset og torvet?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Utbggingen av Homen vil få stor betydning for Risør

Utbggingen av Homen vil få stor betydning for Risør
Foto: Jan Einar Henriksen

At de samme epolitikerne heller ikke synes å se at utbedring av Buviksvegen også er et meget viktig tiltak for å ferdigstille liggekai og boder for våre fiskere langs den samme Buviksvegen er intet mindre enn spesielt sier styreleder i Fiskerihavna Risør AS Jan Einar Henriksen i en kommentar.

Nå har vi fått et nytt fiskemottak med fiskebutikk, integrerte boder til fiskerne, en sikker trafikk situasjon hvor besøkende trailerne slipper å rygge for å laste og losse på området og en ny mottakskai. Den neste utbyggingen av Fiskerihavna står på vent i påvente av at det skal skje noe med Buviksvegen fra Holmenbrua til Veierodden. Uten en utbygging av Buviksvegen vil vi etter alle solemerker få en utsettelse eller i beste fall kun få en forenklet kailøsning langs Buviksvegen og det ville være veldig dumt for våre lokale fiskere sier Henriksen.

At Rødt og Arbeiderpartiet nå søker å slå politisk mynt på Buviksvegen er spesielt, særlig når de samtidig legger ut snubletråder, ikke bare for holmenutbyggingen men også for ferdigstillingen av fiskerihavna i Risør.

Risør Venstre er på sin side helt klare på at det siste byggetrinnet for Fiskerihavna i Risør bør ferdigstilles i løpet av første halvår 2011. Risør Venstre er like klar på at Buviksvegen mellom Holmenbrua og Veierodden må ferdigstilles innen samme tidsperiode slik at utbyggingen av Holmen kan følge den planlagte utbyggingsplan som ble fremlagt i forbindelse med bahendling av reguleringsplanen

Leder i Risør Venstre fremmet i tråd med dette et forslag i formannskapet som gikk ut på at rådmannen straks skulle iverksette prosjektering og igangsette utbyggingen av Buviksvegen slik at vegstykket fra Holmenbrua til Veierodden fremstår som så ferdig innen sommeren 2011 at rekkefølgekravet fra Statens Vegvesen er å anse som oppfyllt slik at igangsettingen av Holmenutbyggingen kan skje i tråd med de fremsatte tidsplaner. Forslaget ble forøvrig vedtatt mot stemmene fra AP og Rødt.

At Risør får en fullt utbygd holme med over 100 boenheter og et fint opparbeidet uteareal til en verdi av rundt 30 millioner kroner er en del av regnestyket totalt sett. Det hører også med til regnestykket at Risør kommune vil få en ikke ubetydelig økning i inntekt for eiendomsskatt når Holmen er ferdig utbygget, og det alene vil nok dekke mer enn kostnadene ved utbyggingen av Buviksvegen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**