72 millioner til skolene

Det ble til slutt enighet mellom Venstre og byrådspartiene om 72 ekstra skole-millioner på 2011-budsjettet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Ola Elvestuen

Foto: Caroline Roka

Venstre gikk ved starten av forhandlingene inn med et krav om 100 millioner i styrking av skolebudsjettet. Med 72 millioner i påplussing vil skolene fortsatt få et reelt kutt sammenlignet med 2010-budsjettet, men kuttet blir mye mindre dramatisk enn byrådet la opp til i sitt budsjettforslag.

Gruppeleder Ola Elvestuen understreker at skole har vært en hovedsak i forhandlingene.

– Det har vært vanskelig å få våre forhandlingspartnere med på å øke bevilgningene til skole, sier Elvestuen. — Dette har sittet ekstremt langt inne, og er vel det punktet i drøftingene det har vært vanskeligst å bli enige om.

Han understreker at budsjettet i år er stramt, hovedsakelig på grunn av svikt i skatteinngangen for inntektsåret 2009. Det er først i år at finanskrisen har gitt utslag i inntektssvikt for Oslo. Dermed må kommunen redusere sin pengebruk noe for å gå i balanse.

Her er listen over påplussinger i skolebudsjettet:
– Styrket undervisning i grunnskolen: 43 millioner
– Skoler med høy minoritetsandel: 10 millioner
– Styrket undervisning i videregående skole: 7 millioner
– Musikk- og kulturskolen: 4 millioner
– Personalkurs i spesialpedagogikk: 2 millioner
– Rimeligere oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen (tidl. SFO): 5,6 millioner
SUM: 71,6 millioner kroner

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**