Fortsatt godt kollektivtilbud

Månedskortprisen skal ikke øke mer enn generell prisstigning, og det blir bedring av kollektivtilbudet for buss, trikk og T-bane neste år, og ikke kutt slik det lå an til i byrådets forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Ifølge byrådets budsjettforslag var det lagt opp til kutt i bevilgningene til kollektivtrafikk, noe som innebærer at det manglet 35 millioner kroner på å gjennomføre Ruters plan for kollektivtrafikken (K2010).

Her er noen av de mulige konsekvensene av byrådets kutt:
– Dårligere tilbud på T-banen i helgene og om kvelden
– Briskebytrikken truet med nedleggelse eller innskrenkninger
– Mulig prisøkning på månedskort/billettpriser utover vanlig prisstigning

I og med budsjettforliket blir disse kuttene skrinlagt, og Ruter får gjennomføre sin plan for kollektivtrafikken (kalt K2010). Dermed blir det ingen stans i Oslo kommunes kollektivsatsing, som totalt koster kommunen 1 439 millioner i driftsstøtte i året.

Ola Elvestuen

Foto: Caroline Roka

– Vi er fornøyd med at vi har fått på plass pengene som skal til for at vi fortsetter satsingen på kollektivtrafikk i Oslo, sier Venstres gruppeleder Ola Elvestuen. – Med dette får vi en styrking av rutetilbudet sammenlignet med i dag.

Venstre har gjennom mange år jobbet systematisk med en knallhard satsing på kollektivtrafikken, med flere avganger på trikk (rullende fortau) og T-bane (7,5 minuttersruter). Prisen på månedskort er senket betydelig, og tilbudet er blitt bedre og billigere på kvelden og om natten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**