NAVs innsynsrett: Bevisstløst om personvern

Ifølge Dagbladet kan NAV få utlevert opplysninger om telefon- og internettbruk som selv politiet må søke om å få innsyn i. I beste fall en glipp som må rettes opp. I verste fall et uttrykk for at regjeringen er bevisstløs i personvernsspørsmål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Mobiltelefon

Foto: Microsoft

Post- og teletilsynet (PT) har slått alarm etter at det er oppdaget at NAV i motsetning til alle andre fritt kan kreve opplysninger om trygdedes telefon- eller internettbruk. Selv politiet må søke PT om tilgang til slike opplysninger og må da grunngi det i hvert enkelt tilfelle, skriver Dagbladet.

Det er en såkalt «lovteknisk presisering» i trygdeloven som har gitt NAV de nye mulighetene. Etter det Venstre forstår er ikke konsekvensene av denne lovendringen presentert tydelig i Stortinget. Det kan virke som den er skjult i et forslag med tekniske justeringer av lovverket. Det å gi NAV en rett selv ikke politiet er gitt, har over hodet aldri vært hensikten. Her er i beste fall ikke lovgiver gitt de reelle opplysningene.

Venstre vil be regjeringen om en forklaring på hvordan det har vært mulig å gi NAV en slik rettighet. Men her er det noe galt uansett. Prinsipielt må det være slik at NAV ikke skal ha tilgang til slik datatrafikk. Dersom regjeringen ville gi slik tilgang, oppfatter Venstre det slik at Stortinget er lurt. For dette er ikke en mindre teknisk justering av loven. Trygdeloven skal ha tydelig respekt for sensitive personopplyninger og personvern.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**