Private barnehager gir mangfold

Råde Venstre vil at offentlige og private barnehager behandles likt. Fagforbundet har utgitt en egen håndbok mot privatisering av barnehagesektoren. Råde Venstre mener Fagforbundet bidrar til en stigmatisering av private barnehager og vi ønsker å nyansere dette bildet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Elev, elever, skole, lærer, utdanning

Foto: Microsoft

Råde Venstre reagerer sterkt på Fagforbundets korstog mot de private barnehagene. I håndboka "Når barnehage blir butikk" presenteres, i følge Aftenposten 15.oktober 2010, private barnehager som at de drives med dårligere kvalitet enn de offentlige. Vi forstår ikke hvordan Fagforbundet kan skjære alle over én kam når vi vet hvilken bredde og mangfold som finnes innenfor barnehagedrift.

Råde Venstre er glade for at det finnes gründere som ønsker å bidra til et mangfoldig næringsliv i kommunen. Det er utmerket at noen vil skape alternative tilbud til barna våre slik at vi som foreldre har mulighet til å velge, og at det finnes private aktører. Dette skaper konkurranse i markedet, som igjen bidrar til å løfte kvaliteten både på private og offentlige tjenester. Når det gjelder barnehager ønsker vi spesielt å takke de kvinnene som tør å satse og lykkes med å skape en arbeidsplass til seg selv og noen til — og som med kompetanse og ekte engasjement lager gode oppvekstmiljøer for barna våre. Mange private barnehager blir drevet av engasjerte kvinner. Dette finnes det flere eksempel på rundt om i Østfold fylke.

Jo nærmere vi kommer full barnehagedekning, desto bedre tilbud må både offentlige og private barnehager komme med for at vi som foreldre skal kunne velge det beste for våre barn. Venstre ønsker å videreføre dette mangfoldet og vil ha samme offentlige tilskudd til offentlige og private barnehager.

Christian Holstad Lilleng
Leder Råde Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**