Vi kan ikke akseptere forholdene i rusomsorgen

Tilstanden i norsk rusomsorg er under enhver kritikk. Venstre vil ikke og kan ikke akseptere at folk ikke møtes med verdighet. De fleste rusproblemene må løses i helsevesenet, og ikke i fengslene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Fattigdom

Foto: Microsoft

Foreningen for human narkotikapolitikk organiserte forleden en demonstrasjon fra Jernbanetorget til Stortinget, der de etter appeller fra blant andre Venstres egne Helge Solum Larsen ble invitert inn for å debattere norsk politikk på rusfeltet.

Egentlig burde kanskje denne demonstrasjonen bli holdt utenfor Oslo Rådhus. For akkurat i samme øyeblikk som demonstrasjonen gikk så satt Venstre i innspurten av budsjettforhandlingene for Oslo kommune. I budsjettet var det flere forslag som ville bety strammere forhold for rusomsorgen, blant annet å nedlegge det såkalte Natthjemmet, noe Oslo Venstre er klar på at dette er noe Venstre ikke kan akseptere.

Det er viktig å understreke at heller ikke Stortinget skal ha god samvittighet i forhold til rusomsorgen. Senest i april behandlet Stortinget forslag fra Venstre om en bedre rusomsorg gjennom blant annet 24 timers behandlingsgaranti, rett til individuelle planer for rusbrukere og et forsøksprosjekt hvor fastleger med spesiell kompetanse og interesse for ruspasienter kan gis anledning til å dele ut gratis egnet medikamentell behandling. Det rødgrønne flertallet stemte ned alle forslag.

Venstres utgangspunkt i ruspolitikken er at vi skal bekjempe rusavhengigheten, ikke de rusavhengige. Rusavhengighet må derfor primært møtes med medisinske og sosialfaglige virkemidler, ikke straff.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**