Mange Venstresaker i budsjettet

Drammen Venstre har vært med å forandre Drammensbudsjettet og har fremmet en rekke saker, blant annet innenfor områdene kultur og miljø

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I budsjettet vedtas det første spadespak til å omforme nedlagte Strømsø skole til et kunst og gründersenter. Det avsettes kr 400 000,- for konkretisering av prosjektet i 2011. Legges frem for politisk behandling i 2 tertial 2011
Drammen Venstre har også initiert og fått gjennomslag for å halvere kommunale byggesaksgebyr gjeldende miljøvennlige passivhus.
Videre har Drammen Venstre initiert en plan for utskifting av oljekjeler i private bygg.
Plan for reduksjon av stasjonær energi skal foreligge til 1. tertialrapport 2011. Planen skal gi grunnlag for å avklare hvordan kommunen kan stimulere til utskifting av fyrkjeler bla gjennom en konkret intencivordning.

Knut Anders Berg Venstres gruppeleder

Knut Anders Berg Venstres gruppeleder
Foto: Claus Haals

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**