Sandefjord Venstres liste ved kommunevalget

Tor Homleid, Karin Virik og Christian Wedde topper Sandefjord Venstres liste ved kommunevalget i 2011 etter nominasjonsmøtet 13. desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre fikk en representant i kommunestyret ved valget i 2007, men manglet bare 8 stemmer på å få inn to representanter. Ved kommunevalget i 2011 er målsettingen å få inn 3 representanter.

1. Tor Homleid, 1960, Kamfjordåsen 48B
2. Karin Virik, 1949, Grønåsveien 32
3. Christian Wedde, 1967, Kamfjordåsen 46A
4. Wenche Girlando,1942, Leikvollgt. 29
5. Sunniva Moe Holmbek, 1977, Breidablikkveien 35
6. Dan Syvertsen, 1980, Brentåsveien 3B

7. Emilie Rui, 1992, Gjekstadveien 85
8. Tom Svendsen, 1961, Sportsveien 16F
9. Catrine Karlsen, 1984, Sjuveengåsen 15
10. Vegard Paulsen, 1970, Veralia 5
11. Emily Awuor, 1971, Ringkollen 17C
12. Eilif Kiland, 1974, Haneholmveien 3
13. Oda Marie Bjørvik, 1991, Leikvollgt. 56B
14. Steinar Hvitstein, 1950, Hvalåsveien 4
15. Grethe Sogn Heggland, 1970, Prestegårdsveien 10
16. Vidar Lileng, 1980 Frydenlund 32E
17. Yvonne Dybwad, 1968, Friggsvei 1A
18. Paul Mikael Dalen Karlsen, 1975, Sjuveengåsen 15
19. Ragnhild Ustgård, 1944, Nedre Åsenvei 1
20. Bjørn Herman Solstad-Wiik, 1992, Fjellveien 11
21. Liv Dverdal Jansen, 1948, Lindgaardsgate 18
22. Einar Frogner 1959, Friggsvei 1A
23. Grethe Skjelbred, 1953, Dølebakken 75
24. Knut Nalum, 1949, Vesterøyveien 257B
25. Turid Larssen Stokkeland, 1952, Fossekallveien 1B
26. Per Ove Børufsen, 1957, Lundenveien 16
27. Bendte Winge Kvarenes, 1942, Åbolveien 34
28. Kjell Skalmerås, 1971, Lystadsvingen 27
29. Marianne Reistveit, 1964, Storgata 14
30. Lars Flagstad, 1940, Laskenveien 57
31. Anne Marie Horntvedt, 1953, Helgerødveien 256
32. Dag Bjørvik,1953, Leikvollgt. 56B

De 6 første kandidatene forhåndskumuleres.

Listen inneholder ialt 32 navn, med en balansert fordeling (50/50) mellom kvinner og menn, god geografisk spredning og variert yrkesbakgrunn. Det er mange unge kandidater på lista og med en gjennomsnittsalder på 47 år.

Førstekandidat Tor Homleid mener Venstre stiller med et sterkt lag ved kommunevalget, og ser fram til å jobbe for at Sandefjord skal være en liberal, moderne, kreativ, grønn og trygg by.

Arbeidet i nominasjonskomiteen har vært ledet av Dag Bjørvik, øvrige medlemmer i komiteen har vært Marianne Reistveit, Lars Flagstad, Anne Marie Horntvedt og Christine Blandhol.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**