God respons på sosiale medier

Risør Venstre har en godt besøkt hjemmeside og det er tydelig at mange benytter hjemmesiden for å fange opp politiske nyheter fra Risør sett med Venstres skråblikk. Vi ser også at andre media henter nyheter fra vår side og at de benytter oss som kilde for egne oppslag og det viser at vi treffer godt også rent nyhetsmessig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Risør Venstre ønsker seg medlemmer og listekandidater i alle aldre og med ulik kompetanse

Risør Venstre ønsker seg medlemmer og listekandidater i alle aldre og med ulik kompetanse
Foto: Venstre

Til å være et lite lokallag i en by med under 7000 innbyggere er vi meget godt fornøyd med besøket og den muligheten vi har til å fremme vår politikk overfor våre velgere på sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen i en kommentar.

Facebook
At Risør Venstres nye Facebook gruppe også begynner å bli godt besøkt er svært positivt, for her kan vi få til en bedre dialog med våre velgere, som lettere kan sende oss meldinger enten åpent eller direkte uten andres innsyn. Det gir en god kommunikasjon med velgerne og det er lett å følge med på responsen av de ulike oppslagene, som flere ganger har over 500 visninger. Vi håper også at flest mulig ønsker å følge vår Facebookside og gi oss tilbakemeldinger på ulike tema.

Aktivt lag
Risør Venstre jobber aktivt på flere områder for å forbedre organisasjonen og skape ulike treffsteder hvor vi kan få istand god dialog med velgerne. Senest denne uken gjennomførte vi et åpent møte med fokus så næringsutvikling hvor det var godt oppmøte og respons fra de fremmøtte. Dette er en møteform vi har i samarbeid med Høyre, Krf. og Frp og vi vil fremover ha flere tilsvarende møter med ulike tema som vi håper velgerne vil like å delta sier Henriksen.

Valgliste 2011
Risør Venstre skal ha sitt årsmøte på nyåret og vil samtidig ha nominasjonsmøte hvor listen til kommunevalget for 2011 vil bli klargjort. Vi har en god setting av gamle og nye kandidater og med Dag Jørgen Hveem som Risør Venstres ordførerkandidat blir det en god Venstreliste med en fin miks av listekandidater velgerne skal ta stilling til ved neste års kommunevalg.

Ønsker flere medlemmer
Risør Venstre er medlemsmessig et lite parti om en ser antall medlemmer opp mot antall velgere ved siste kommunevalg. Det viser at Risør Venstre har et stort potensiale for å skaffe seg mange nye og postive medlemmer som kan bidra til å skape en god poltisk organisasjon som aktivt kan delta i utviklingen av Risørs fremtid.

Medlemmene kan velge om de vil være aktive eller pasive, om de vil delta aktivt på våre mdlemsmøter eller ikke, om de vil stille på våre valglister eller ikke og om de vil delta på Venstreskolen for å få en bedre kunnskap om Venstres politiske plattform eller ikke. Et medlemskap i Venstre koster lite, men betyr mye for oss som lokallag og Risør som lokaldemokrati. Bli medlem i Venstre du også er den klare oppfordring fra leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**