Holmenprosjektet i fokus på møte for reiselivslaget

Medlemmene i Risør Reiselivslag var mandag samlet til møte på Risør Hotel og tema for dagen var Holmenprosjektet. Prosjektleder Kjell Hugo Haugen stilte med modell og redegjorde for prosess og fremdrift i det store Holmenprosjektet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Prosjektleder Kjell Hugo Haugen presenterte Holmenprosjektet på Reiselivslagets medlemsmøte

Prosjektleder Kjell Hugo Haugen presenterte Holmenprosjektet på Reiselivslagets medlemsmøte
Foto: Jan Einar Henriksen

Medlemmene var engasjerte og det ble en fin debatt hvor ulike sider ved Holmen prosjektet ble diskutert, og det var tydelig at medemmene i reiselivslaget så frem til at prosjektet ble realisert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**