Reguleringsrot på Kana til Kontrollutvalget

Venstre, Høyre, Krf og Sp har sendt brev til Kontrollutvalget i Hurum der de ber om en gjennomgang av eventuelle feil i reguleringen av et boligområde på Kana. De vil ha en rapport om saken til kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Ber Kontrollutvalget se på saken.

Ber Kontrollutvalget se på saken.
Foto: Microsoft

Hurum Venstre løftet denne saken opp i lyset gjennom en interpellasjon allerede i 2009 og de har lett grundig etter dokumentasjon på omreguleringen i kommunale arkiver, men til ingen nytte.

– På grunn av en feil i kartmaterialet, har en privatperson fått mulighet til, og nå søkt om, å bygge boliger på dyrka mark. Dersom hun får sin sak igjennom, åpnes det for å bygge ned all dyrka marka på Kana som ved en feil har gått fra LNF til boligformål, sier venstreleder Gunn-Torill Homme Mathisen. Hun er oppgitt over reguleringsrotet.

– Kommunen har ikke kunnet fremvise et gyldig vedtak eller annen dokumentasjon på at området har gått fra LNF til boligområde. Grunneier benytter seg kun av rettigheter som hun har blitt klar over at hun har, etter at kommunen gjorde en feil i kartmaterialet i 1999, sier hun.

I brevet til kontrollutvalget fra de fire partilederne heter det:

I forbindelse med Kommunestyret sin behandling av forslag til reguleringsplan for boliger på Folkestad gård på Kana, ble det igjen sådd tvil rundt omreguleringen av dette området.
Det hevdes at det tidligere var vedtatt at Eineråsen, som er et skogsområde på andre siden av veien, var ment til boligutbygging. I nyere kart er dette området regulert som LNF. På samme måte er de opprinnelige jordbruksarealene rundt Folkestad gård nå regulert til boligformål

– Det er stilt en rekke spørsmål om når og hvordan de nevnte omreguleringer er foretatt, uten at vi kan se å ha mottatt noe fullgodt og tillitvekkende svar. Det er særdeles viktig at innbyggerne og politikerne har tillit til administrasjonen i disse sakene, understreker Gunn-Torill Homme Mathisen (V), Monica Bratlie (H), Øyvind Eriksen (Krf) og Ole F. Rødby (Sp).

Etter behandlingen av saken i kommunestyret 2. nov., har Hurum Venstre klaget vedtaket som sa ja til bygging på dyrka mark på Kana, inn for fylkesmannen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**