Kommunesamarbeid eller sammenslåing

Formannskapene i Gjerstad og Risør gjennomførte onsdags kveld sitt andre felles møte og denne gang stod fordeler, ulemper og utfordringer ved en kommunesammenslåing på dagsorden. I tillegg ble det diskusjon omkring aktuelle samarbeidstema.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Vi får ikke igang en god dialog om alle først løper i skyttergraven og verner egne interesser sier Leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen

Vi får ikke igang en god dialog om alle først løper i skyttergraven og verner egne interesser sier Leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen

I løpet av det 2 1/2 times lange fellesmøtet på Risør Rådhus kom det frem mange synspunter og det ble fort åpenbart at det var mange følelser knyttet til spørsmålene om to eller flere kommune skulle slås sammen eller ikke.

Neste skritt på vegen blir å ha et nytt felles møte hvor kommunestyrene i Gjerstad og Risør samles og hvor det blir gitt infgormasjon fra kommuner som har lykkes med å få en ny kommunestruktur.

Jeg ser svært positivt på felles formannskapsmøter for Gjerstad og Risør sier varaordfører og leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen i en kommentar. Møtene er jo i sin natur helt uforpliktende i den forstand at det ikke er fattet vedtak og da er det helt greit å være åpen og ikke kun fremme forslag og ideer som en er enig i for å få til en god dialog sier Henriksen.

Det er også viktig at politikere, presse og tilhørere forøvrig er inneforstått med at dette er starten av en prosess og at velgerne ikke må henge seg opp i det enkelte utsagn som om de var absolutte sannheter, men se dem i en setting hvor vi kaster frem likt og ulikt for å få en plattform å diskutere ut i fra når den mere formelle prosess kommer på skinner en gang i løpet av neste valgperiode sier Henriksen.

Det sier seg selv at når Gjerstad vil ha politistasjonen Risør har i dag, og som politimesteren sier skal legges til Tvedestrand, så blir det fort litt temeperatur i debatten. Da er det greit å teste ut hvor langt Gjerstad vil gå i sine krav før de bakker opp Risørs ønske om å beholde politistasjonen, om enn lokalisert på Akland før møteformen blir for formell avslutter Henriksen smilende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**