Fornybarpolitikk er god næringspolitikk

EUs fornybardirektiv kan hjelpe Norge å konvertere vårt høye forbruk av fossil energi, og vil være bra for norsk økonomi. Det er derfor overraskende og beklagelig at regjeringen ser ut til å ville forhandle ned Norges forpliktelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Forurensing karbon

Foto: © Wessel Cirkel | Dreamstime.com

En utredning av miljøstiftelsen ZERO viser at fornybardirektivet kan bidra til at Norges utslipp av CO2 reduseres med om lag 10 millioner tonn, som tilsvarer utslippene fra ca. 4 millioner biler. Det innebærer i så fall at vi når målene i Stortingets klimaforlik. Det er derfor overraskende at regjeringen ser ut til å ville forhandle ned Norges forpliktelse. Norges situasjon med mye vannkraft som allerede har gitt og fremdeles gir oss store fordeler i form av billig energi, er ikke et argument for at Norge skal slippe unna ansvaret for å øke andelen av fornybar energi i dag. Fornybardirektivet også bra for norsk økonomi: Energi Norge har nylig fått utarbeidet en rapport som viser at den grønne verdiskapingen i Norge i 2020 kan komme opp i 5 prosent av BNP. Svært mye av denne verdiskapingen vil skje der fornybar energi kan produseres, nemlig i Distrikts-Norge. Venstre vil derfor implementere fornybardirektivet fra EU så raskt som mulig, og med høyest mulig forpliktelser for Norge. Det er god klimapolitikk, og det er svært god næringspolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**