Fredede bygninger bør fritas fra eiendomsskatten i Råde

Eiendomsskatt er i seg en urettferdig skatt. At de som har store utgifter i forbindelse med vedlikehold av fredede bygninger også må betale denne skatten er rett og slett uforståelig. Eierne av disse bygningene legger årlig ned et fysisk og økonomisk krevende arbeid i vedlikehold av vår kulturarv og i stedet for å bli belønnet for dette arbeidet, blir de skattet ekstra for det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Gammelt hus kulturminne vern laftet Smiurgarden i Etnedal

Foto: Bjørg Lien

I loven om eiendomsskatt er det en hjemmel som sier at fredede bygninger kan fritas for eiendomsskatt. Få eiere vet om dette, og vi mistenker at kommunen overser hjemmelen. På landsbasis gjelder et slik fritak under 1% av den samlende bygningsmassen og inntektsfrafallet hos kommunene vil være minimal.

Et slikt fritak vil derimot bety mye for den enkelte og motivere til godt vedlikehold. Råde Venstre mener at gode vilkår for eierne av fredede og verneverdige bygninger vil være en god investering i fremtidig verdiskapning for kommunen ettersom den eldre bygningsmassen er viktig både for kommunens identitet og for kommunen som reise- og turistmål.

Christian Holstad Lilleng
Leder Råde Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**