Mammografiapparatet?

Sist høst ga innsamlingen til nytt mammografiapparat i Flekkefjord et flott resultat! Kvinner i Lister-regionen skulle få det samme helsetilbudet som resten av Agder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Anne Margrethe Larsen i Vennesla

Foto: Stein Inge Dahn

Mammografiapparatet ble bestilt, og planer om oppstart før jul 2010 ble annonsert. Men hva har skjedd?

Flere kvinner har i høst fått invitasjon til mammografi-screening i Kristiansand, men vil gjerne slippe å ta en fridag og kostnader med transport. På forespørsel svarer Mammografienheten ved Sørlandet Sykehus i Kristiansand, at det heller ikke er endelig bestemt driftsoppstart i 2011. Når så mange lokale aktører har bidratt til innsamlingen, hvor lenge skal kvinner måtte vente på kreft-screening i vår region?

Anne Margrethe Larsen, Agder Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**