Styrker frivillig sosial innsats

Toril Berge er fornøyd med at Venstre har sikret fortsatt drift for en rekke frivilige organisasjoner innen helse- og sosialområdet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Toril Berge

Foto: Reidar Lerdal

– Oslo Venstre har over mange år prioritert psykiatritiltak, særlig selvhjelpstiltak, og dette ser vi igjen også i denne budsjettavtalen, sier Toril Berge. – Her har byrådet andre prioriteringer enn oss, men vi tror at for å lykkes med psykisk helsearbeid må man våge å ha en bred tilnærming. Jeg har stor tro på tiltak som lar mennesker gradvis utfordre seg selv. ikke til erstatning for spesialisthelsetjenesten, men som et veldig viktig supplement.

Hun viser til at Venstre i budsjettavtalen har sørget for midler til blant annet Fontenehuset Øst (foreslått nedlagt), Fontenehuset Oslo (byrådet foreslo redusert aktivitet), LINK (byrådet foreslo redusert aktivitet) og en rekke mindre organisasjoner.

– Dette er mennesker som bryr seg om byen vi bor i og folka her, og gjør en stor innsats, det er viktig å støtte opp om dette, sier Toril Berge.

Frivillig rettshjelp
Venstre har også i år sørget for videre drift av de frivillige rettshjelpstiltakene.

– Folk skal ha tilgang på grunnleggende rettshjelp, uavhengig av egen økonomi, og her i byen er vi så heldige å ha ideelle organisasjoner som tilbyr dette, sier Berge. – Venstre syns dette er gode initiativ og er derfor glad for at samtlige tiltak kan opprettholde aktiviteten i 2011.

Hun trekker særlig frem Jussbuss og JURK, som drives av studenter fra juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

– Det er klart at det er viktig for Oslo at fremtidas jurister får denne kunnskapen om byen, og får en interesse av og kunnskap om sosialpolitiske spørsmål i jussen, sier Berge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**